Immigration Division 6
#
กิจกรรมวันตำรวจ บก.ตม.6
13 ต.ค. 2553

ผบก.ตม.6 ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.6
ผบก.ตม.6 ร่วมกับ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.6 และ ตม.จว.สงขลา ร่วมกันบริจาคโลหิต
ผบก.ตม.6 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.6 และ ตม.จว.สงขลา ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถานสงเครา